แหล่งท่องเที่ยว

วัดศีรษะแรด (วัดหงส์)


วัดหงส์บ้านศีรษะแรด เป็นวัดเก่าทีมีตำนานเล่าขานในสมัยก่อน ท่าวปากนาท้าวเหล็กสะท้าน  ท้าวไกรสร เสนาบดีเมืองสุวรรณภูมิ  (ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดมหาสารคาม) ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายลาวพร้อมด้วยบริวาร ชอบเข้าป่าล่าสัตว์ในเขตลุ่มน้ำพังชู ตลอดไปจนถึงลุ่มน้ำชี (ในเขตจังหวัดชัยภูมิ) วันหนึ่งทั้ง 3 คน ได้ยิงนกได้ออกตามค้นหากลับพบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ไม่เคยพบที่ใดมาก่อนและพบหัวแรดอยู่ในหนองน้ำบริเวณดังกล่าวจึงกลับไปบ้านเกิดและชักชวนญาติพี่น้องมาตั้งรกรากอยู่ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหัวแรด ตามหัวแรดที่พบโดยมีเท้าศรีปากนา (นา) เป็นเจ้าเมือง เรียกว่า อุปฮาด ราชวงษ์ และช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์บริเวณที่พระพุทธรูปอยู่ เป็นวัดชื่อ วัดหงษ์ ตามชื่อนกที่ยิงแล้วมาตกบริเวณพระพุทธรูปดังกล่าวเรียกต่อมาว่า “พระเจ้าใหญ่” เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยเนื้อทองสำริดหน้าตักกว้าง 1.77 เมตร สูง 2.22 เมตร สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างพร้อมอำเภอพุทไธสงประมาณ 300 ปีมาแล้ว คือประมาณ พ.ศ. 2200 ช่างที่ก่อสร้างอาจเป็นช่างสกุลลาวเพราะพุทธรูปหลายองค์ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อัญเชิญมามีพระเกศเหมือนพระเจ้าใหญ่ เช่นที่วัดสระประทุม พระเกศลักษณะจะนี้จะมีเฉพาะในภาคอีสานและในประเทศลาวเท่านั้น ที่องค์พระเจ้าใหญ่มีอักษรขอมเฉพาะในภาคอีสานและในประเทศลาวนั้น ที่องค์พระเจ้าใหญ่มีอักษรขอมจารึก เท่าที่อ่านได้เฉพาะคำนำหน้าว่า พระเจ้าใหญ่ มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์, 2553)

ปูชนียวัตถุที่มีความสำคัญของวัดคือ “พระเจ้าใหญ่” บุญญาภินิหารในด้านสัจจะอธิฐานผู้ใดมีข้อพิพากษากันและตกลงนำไม่ได้ก็จะบนบาน ต่อหน้าพระเจ้าหากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามก็จะมีอันเป็นไปทุกราย  แม้แต่ศาลก็เคยนำฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยมาสาบานต่อหน้าพระเจ้าใหญ่หากใครต้องการเลิกสุราแล้วไปสาบานเมื่อสาบานแล้วไม่ปฏิบัติตามจะมีอันเป็นไปทุกราย เทศกาลประจำปี งานพระเจ้าใหญ่วัดหงส์ จัดเป็นงานประเพณีทุกปี ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3

อ้างอิง
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์. (2553). บุรีรัมย์ ภูมิหลังประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม. สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์


เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ของจังหวัด มีภูเขาไฟที่ดับแล้ว จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ภูเขาไฟพนมรุ้ง ภูเขาไฟหลุบ ภูเขาไฟอังคาร ภูเขาไฟไปรบัด ภูเขาไฟเขาคอก และภูเขาไฟกระโดง ก่อให้เกิดความหลากหลายทั้งในด้านภูมิศาสตร์ประกอบกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อนสมัยทราวดี จนเกิดเป็นวัฒนธรรมบนเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่

1. เส้นทางสายไหม โดยมีจุดเริ่มต้นจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ขึ้นไปทางเหนือในพื้นที่ 5 อำเภอ ดังนี้ อนุสาวีย์รัชการที่ 1 ศาลหลักเมืองซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ทางทิศเหนือผ่านวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) อำเภอบ้านด่าน ปรางค์กู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดศรีษะแรด (วัดหงส์) อำเภอพุทไธสง และศูนย์หัตกรรมพื้นบ้าน อำเภอนาโพธิ์

2. เส้นทางสายใต้ภูเขาไฟ ซึ่งจุดเริ่มต้นจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มุ่งสู่เส้นทางสายใต้ในพื้นที่ทั้งหมด 6 อำเภอ ดังนี้ อุทยานภูเขาไฟเขากระโดง อำเภอเมือง ปราสาทไปรบัด และปราสาทเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย พิพิธภัณฑ์บ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด วนอุทยานปราสาทพนมรุ้ง และวัดเขาอังคาร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าละหานทราย อำเภอละหานทราย และอนุสาวรีย์เราสู้ ปราสาทหนองหงส์ อำเภอโนนดินแดง

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช)

ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ติดต่อเรา

439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
044-611221
  • image
  • image
  • image